مستر ویزا

نمونه وکالت نامه سفارت اسپانیا در تهران، ایران

سفارت اسپانیا در تهران

نمونه وکالت نامه سفارت اسپانیا در تهران، ایران

در شهر: تهران – ایران
در تاریخ: ……….
در حضور آقای ………… دبیر اول سفارت اسپانیا در تهران، ایران، که انجام امور محضری را بر عهده دارد، افراد زیر حضور یافته اند:
آقای… بالغ، متأهل، دارای ملیت ایرانی، دارندۀ پاسپورت شمارۀ………. ساکن ………… ، ایران.
آقای… بالغ، متأهل، دارای ملیت ایرانی، دارندۀ پاسپورت شمارۀ………. ساکن ………… ، ایران.
نامبردگان شخصاً و حقاً حضور بهم رسانده‌اند.

شناسایی، صلاحیت و مشروعیت

افراد حاضر را با داشتن مدرک شناسایی معتبر که به اینجانب (دبیر اول سفارت) ارائه می‌دهند، شناسایی می‌کنم و مدرک را در همین جلسه به ایشان بازمی‌گردانم.
افراد نام برده به نظر اینجانب، دارای توانایی قانونی لازم برای رسمیت بخشیدن به این وکالتنامه هستند.

اظهار و اعطاء وکالت

نامبردگان اظهار می‌دارند که وکالت عام با اختیاراتی به میزان لازم و کافی در حقوق را به آقای بالغ، متأهل، دارای ملیت، دارندۀ شمارۀ شناسایی خارجی، ساکن خیابان، کد پستی اسپانیا اعطاء می‌کنند، برای این که به نام و نمایندگی از طرف وکالت دهندگان بتواند از اختیارات زیر برخوردار گردد:

اول:
خرید املاک منقول، حقوق واقعی و سهام تفکیک نشدۀ املاک و حقوق مستقر در اسپانیا از شخص یا اشخاصی که آزادانه با آنان به تفاهم برسد؛ پرداخت کل یا قسمتی از بهای املاک به صورت نقدی، پیش پرداخت یا تعویق و تقسیط پرداخت کل یا قسمتی از آن‌ها، با مقرر کردن ضمانت‌های واقعی و نقدی یا شخصی که مناسب بداند. پرداخت مبالغ باقی مانده (یا قسط بندی شده)، پرداخت مالیات‌ها، درخواست جایگاه‌های ثبتی، بستن قرارداد خدمات، به ویژه قراردادهای آب، برق، و تلفن و صدور دستور پرداخت رسیدهای حاصله، از محل حساب‌های جاری که مشخص کند.

سفارت اسپانیا در تهران
دوم:
درخواست، تغییر و لغو وام‌های مسکن، با ضمانت هرگونه تعهدات، به ویژه اعتبارات یا وام‌های اعطا شده از سوی نهادهای بانکی یا اعتباری، جایگزین شدن در وام‌های مسکنی که طرف فروشنده درخواست داده باشد.

سوم:
بازگشایی، برداشتن و بستن حساب‌های بانکی جاری و اعتباری و پس انداز و برداشت مبالغ مربوطه برای امضای قرارداد خرید و فروش، پرداخت مالیات‌های مرتبط با عملیات و به این منظور، پشت نویسی و امضای چک‌ها، رسیدها و صدور دستور انجام نقل و انتقالات و پرداخت‌ها از محل حساب‌های فوق الذکر، انجام پرداخت‌های مستقیم بانکی، درخواست خلاصه حساب‌ها به منظور انجام اهداف فوق الذکر، امضای بیمۀ منزل.

چهارم:
حضور به نمایندگی از سوی وکالت دهندگان در کلانتری پلیس و یا دفتر کارگزاری مالیاتی به منظور درخواست، انجام مراحل، اخذ و دریافت شماره شناسایی خارجی‌ها N.I.E، شماره اقامت و اجازۀ کارت اقامت وکالت دهندگان.

پنجم:
درخواست رونوشت‌هایی از این وکالتنامه و هر مدرک دولتی یا خصوصی دیگر.
به تأییدیه قانونی رساندن اسناد در وزارت امور خارجه.

ششم:
مدیریت یک شرکت با مسئولیت محدود و به منظور انجام اهداف فوق الذکر، حل و فصل، اعطا و امضای هر تعداد مدارک دولتی یا خصوصی که مناسب یا لازم بداند.

هفتم:
آقای …، حق برداشت یا جابجایی پول از حساب بانکی وکالت دهندگان را نخواهدداشت و قبل از انجام هر گونه اقدام، حتما باید وکالت دهندگان در جریان باشند بجز در مواردی که قبلاً ذکر شده یا برای تأسیس یک شرکت به نام آنها و افزایش سرمایه، به نام وکالت دهندگان باشد.

هشتم:
اجاره کردن یک فروشگاه، مغازه و محل کسب.

سفارت اسپانیا در ایران

نهم:
بستن قرارداد و تعدیل نیرو.

دهم:
تأسیس شرکت‌ها و یا در شرکت‌های قبلاً تأسیس شده، تأیید اساسنامه‌ها، پذیره نویسی سرمایه و انجام کمک‌هایی از نوع ملکی، مالی، اعتباری یا اوراق بهادار.
پذیرفتن نقش بانی یا بنیانگذار، متعهد شدن در مورد ارائه خدماتی از نوع ملزومات و حفظ امتیازات برای خود، سندیکایی کردن سهام یا مشارکت‌های سرمایه‌ای با میزان و محتوایی که در نظر داشته باشد مقرر کند.
استفاده از حقوق مرتبط با شرایط خود به عنوان شریک و به ویژه، حقوق پذیره نویسی (یا امضای) ویژه، فراخوان، اطلاع رسانی، رأی، مخالفت، ادعای مسئولیت، انتخاب، قابلیت انتخاب شدن، دریافت سودها و سایر موارد حاصله.
ویژگی مجمع عمومی بخشیدن به گرد آوری تمام سرمایه شرکت، با تعیین مواردی که باید در چنان مناسبتی مطرح شود.
انجام وظایف منسوب به شرکت، افزایش سرمایۀ شرکت، برخورداری از تمام حقوق امضا یا انجام آن‌ها از طریق کمک‌هایی که تعیین شوند یا در شرایطی که مقرر شوند؛ حل و فصل، تسویه حساب، باطل شدن هر نوع شرکت.
با پذیرفتن مسئولیت‌هایی که در صورت لزوم به وی مربوط شوند یا با دریافت پول نقدی که همچنین به وی تعلق داشته باشد.
پذیرفتن مقام‌ها در آن شرکت‌ها و در صورت لزوم، با توانایی اظهار این که انجام آن کارها هیچگونه مخالفت و منع قانونی با شرایط او ندارد.
(اینجانب، دبیر اول سفارت اسپانیا) این وکالتنامه عام را برای آقایان و خانم‌های حاضر که از حقی که برای اعطای آن دارند آگاهند، با صدای بلند و با توافق تلویحی آنان می‌خوانم.

این وکالتنامه، در یک برگ کاغذ متداول و معمول ( در امور سفارت) صادر شده است و محتوای کامل آن برای آن‌ها توسط آقای/خانم ……، دارندۀ پروانۀ ترجمۀ رسمی به شمارۀ …….. صادره از کانون مترجمان رسمی ترجمه شده است که با امضای خود، درستی ترجمۀ خود را تضمین می‌کند. وکالت دهندگان بیان می‌کنند که از محتوای متن خبر دارند و شرایط آن را قبول دارند و همراه اینجانب (دبیر اول سفارت) آن را امضا می‌کنند.

محتوای این مدرک به تأیید اینجانب … رسیده است.

در حضور اینجانب … به امضا رسیده.

امضاء ……..
این سند ممهور به مهر و داری عبارت “سفارت اسپانیا در تهران” است.

آنچه نوشته شده است، با نسخۀ برابر اصل آن (که در تشریفات ثبت اقدامات و اسناد دولتی این سفارتخانه به کار می‌رود) مطابقت دارد و شمارۀ مندرج همان است که در ابتدای این سند می‌باشد و برای ثبت و اطلاع و به درخواست وکالت دهندگان، این نخستین رونوشت را صادر می‌کنم که شامل یک برگ کاغذ متداول و معمول به کار رفته در سرویس کنسولی می‌گردد.

در تهران، در ……..

یادداشت:

تاریخ اعتبار این سند از …….. است.

اطلاعات تماس خود را برای کارشناسان مستر ویزا ارسال کنید تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند

مشاوره آنلاین واتساپ