مستر ویزا

آذر ۱۸, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

ثبت اختراع در لهستان
لهستان

ثبت اختراع در لهستان و بررسی مراحل آن

حق ثبت اختراع در لهستان به مخترعین حق انحصاری استفاده از این اختراع را برای اهداف تجاری و حرفه‌ای می‌دهد. بنابراین آنها به دارایی‌های مهم شرکت تبدیل می‌شوند و با این کار از نوآوری خود در برابر هرگونه تخلف توسط شخص ثالث محافظت می‌کنند. همچنین به سازندگان اجازه می‌دهد تا با اعطای مجوز یا فروش ایدۀ ثبت شده، درآمد خود را افزایش دهند. حق ثبت اختراع موجب تقویت اعتبار، شهرت و افزایش نوآوری آنها می‌شود. با توجه به پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا، قوانین حق ثبت اختراعات و پرونده‌های ثبت اختراع را قوانین اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. مقررات اتحادیه اروپا در لهستان اثر فوری دارند، اما بخشنامه‌ها بایدکاملا اجرا شوند. مقررات اتحادیه اروپا بر قوانین ملی اولویت دارند و لهستان عضو توافق نامه دادگاه یکپارچه ثبت اختراعات است. در دوره افزایش جهانی شدن، فشار برای متحد کردن سیستم‌های ثبت اختراع منجر به استاندارد سازی مقررات داخلی، ملی و منطقه‌ای ثبت

ادامه مطلب »
مشاوره آنلاین واتساپ