مستر ویزا

فن بیان

فن بیان
فن بیان

تاثیرات فن بیان و ارتباطات در تجارت

مهارت فن بیان از جمله مواردی است که می تواند در داشتن یک بیزینس موفق تاثیرگذار باشد. قطعا کسی که فن بیان قوی‌تری دارد می‌تواند در مذاکرات و سخنرانی‌ها تاثیر گذارتر باشد و بتواند با استفاده از فن بیان خود در کسب و کار خود به موفقیت دست پیدا کند. شاید برخی تاثیر فن بیان بر مذاکرات موفق را ناچیز بشمارند. به همین خاطر برای نشان دادن تاثیر فن بیان در موفقیت و ثروتمندی، نتایج آزمایشاتی را در این جا ذکر خواهیم کرد. دکتر “جانسون اکنور” که در آزمایشگاه مهندسی انسانی در بوستون امریکا کار می‌کند رابطۀ جالبی بین فن بیان و واژه‌های کلامی در افراد و موفقیت حرفه‌ای پیدا کرده است: او از ١٠٠ مرد جوان که در حال مطالعه در صنعت بودند امتحان واژگان گرفت. پنج سال بعد، دکتر جانسون روند موفقیت آنها در تجارت را بررسی کرد، رابطه جالبی کشف کرد: از میان کسانی که نمره واژگان

ادامه مطلب »
مشاوره آنلاین واتساپ