اوکراین

خرید فرانچایز در اوکراین
اقامت اوکراین از طریق خرید ملک
ثبت شرکت در اوکراین برای کارآفرینان | قسمت دوم
ثبت شرکت در اوکراین برای کارآفرینان | قسمت اول
اقامت دائم اوکراین از طریق ازدواج

اسپانیا

هزینه دریافت ویزای گلد اسپانیا
اخذ اقامت اسپانیا از طریق خرید فرانچایز
ثبت شرکت در اسپانیا (قوانین پس از کرونا)
راه‌های اخذ اقامت اسپانیا
اقامت در اسپانیا بدون سرمایه گذاری