اوکراین

شرایط و مراحل ثبت برند تجاری در اوکراین
ثبت اختراع در اوکراین و بررسی مراحل آن
ثبت شرکت در اوکراین (آپدیت ۲۰۲۱)
خرید ملک در اوکراین
هزینه تحصیل در خارکف

اسپانیا

شرایط و مراحل ثبت برند تجاری در اسپانیا
ثبت اختراع در اسپانیا و بررسی مراحل آن
اقامت اسپانیا از طریق کارآفرینی
اقامت اسپانیا بدون خرید ملک و تمکن مالی
ویزای گلد اسپانیا